Disclaimer

Over gebruiks- en eigendomsrechten

Van het meeste beeldmateriaal dat op deze site gebruikt wordt liggen de eigendoms en gebruiksrechten bij Bas4Cars.

Een aantal beelden is afkomstig van de foto website Flickr, maar dan alleen waar is aangegeven dat de foto’s gebruikt en gewijzigd mogen worden voor commercieel gebruik. Dit wordt verder beschreven op https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/. De wijzigingen die we aan de foto’s hebben aangebracht betreffen het bijsnijden en toevoegen van een transparant balkje met daarin een tekst.

De Flickr users waarvan we foto’s gebruikt hebben zijn:
<uitzoeken of we dit moeten noemen en zoja hoe>